Zde může být text o autorovi
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

>www.bigoo.ws

 

Zdravotná prevencia

Zdravotnej prevencie v chove holubov

najväčšie vedomosti o chorobách majú chovatelia o chorobách parazitárnych - askarióza, kapilarióza a hlavne triochomoniáza. Prakticky všetci Holubar boj proti týmto chorobám majú vo svojom preventívnom programe.

Z veterinárno-zdravotného hľadiska najväčšie nebezpečenstvo hrozí zo stále častejších vírusových ochorení. U veterinárnych lekárov špecializujúcich sa choroby holubov prevažuje názor, že v vo väčšine štátov iu nás predstavujú najväčší diagnosticko terapeutický problém. Nedostatkom sú predovšetkým technické možnosti presného stanovenia diagnózy. V praxi sa jedná iba o špecializované diagnostické ústavy, čo je drahé.

Vírusy majú charakteristické vlastnosti, rôznorodý tvar, symetriu. Od guľovité cez kubickej, skrutkovici, špirálu alebo kombinované (pozri obr Schématické zobrazenie veľkosti, tvaru i štruktúry vírusov vyskytujúcich sa u holubov). Škodlivo až ničivo pôsobia na vírusy napr lúh sodný, lúh draselný, jódové prípravky, mnohé univerzálne dezinfekčné prostriedky, vysoká teplota a slnečné žiarenie. Z najnovších dostupných prostriedkov sa zdajú ako najúčinnejšie dezinfekčné prostriedky oxidačné, predovšetkým Virkon S, ktorý v 1% roztoku inaktivuje vírusy počas 10 minút. V praxi je hlavným nedostatkom skutočnosť, že proti vírusovým ochorením nie je špecifická terapia. Vírusy nie sú citlivé na antibiotiká, chemoterapeutiká ani na iné lieky. O to dôležitejšie je prevencia a špecifická profylakce - vakcinácia. Vakcinácia je dôležitý spôsob potlačenie vírusových ochorení. Je nutné mať vysoko účinné, kvalitné vakcíny a správne ich aplikovať, aby bola dosiahnutá maximálna ochrana a minimálna negatívne reakcie.

K dávno známym vírusovým ochoreniam holubov ako sú vtáčie kiahne (diftérie), herpesvirová infekcie a paramixovirus sa v poslednej dobe objavili cirkoviry, reovirové a adenovirové infekcie. Ďalej sú to rotavirózy holubov a retrovirové infekcie. Ďalej paramixovirové infekcie inými typmi ako je nám známy PMV 1, ďalej infulenza holubov (chrípka), infekcie vírusom rubeoly a arbovirus. Z uvedeného prehľadu vyplýva, že na holuby sa chystá v poslednej dobe veľa doposiaľ nepoznaných chorôb. Na niektoré z týchto vírusových chorôb už máme účinné vakcíny, ale na mnohé sa ešte vakcínu vyvinúť nepodarilo pretože v laboratórnych podmienkach nedokážeme (zatiaľ) tento vírus namnožiť. Preto musíme holubom pomoci aktívny imunizáciou, aby už nemuseli bojovať aspoň s vírusmi, na ktoré už vakcíny sú.

Medzi prvé patria vakcína proti diftérii (Ovodifterin, Diftovac apod). Podľa návodu výrobcu treba očkovať holuby každoročne. Praktickí veterinári (chovatelia holubov) ale vakcinují len mláďatá. V čom je teda rozpor? Podstata je v tom, že vírus diftérie nie je príliš silný (agresívne) a ak v chove diftérie prebieha vakcináciou aj chorých jedincov vlastne urýchľuje liečbu. Prečo si ale u starších ročníkov dovolíme nevakcinovat? Dôvod je v tom, že počas roka sa holuby stretnú s vírusom diftérie (na závodoch v koši, na cudzích holubnících apod) a ten vlastne dopĺňa imunitu. Aj vakcína je vlastne živý oslabený vírus. Čo by sa stalo, keby po vakcinácii holuby neprišli počas 1 - 2 rokov s vírusom do styku? Samozrejme by neskôr postrádali protilátky a po napadnutí ochoreli.

V 80tych rokoch prišla do tej doby u holubov neznáma infekcia - Pseudomor. Zaskočil ako chovateľa, tak aj veterinárne odborníkmi. Až po izoláciu a typizáciu vírusu sa zistilo, že vlastne ide o vírus patriaci do rovnakej skupiny ako vírus Pseudomor hydiny PMV 1. Začala teda vakcinácia holubov živou vakcínou proti Pseudomor hydiny (B 1, Avipest, Newcastle. Vakc. Apod). Zamorenia poštových a voľne žijúcich holubov PMV 1 má význam epidemiologický, ale aj hospodársky, hlavne potom čo bol dokázaný prenos PMV 1 z holubov na veľkochovu hydiny (Liverpool, marec 1984). Neočkované holubmi možno teda považovať za rezervoár vírusu Pseudomor, ktorý ohrozuje produktivitu veľkochovov. Preto veterinárna služba prakticky likviduje chovy holubov, kde sa vyskytne paramixoviróza. Preto je potrebné aby chovatelia boli schopní dokladovať, že majú holuby Prene preteky očkovanej.

Od očkované živou vakcínou (Avipest apod) sa v poslednej dobe upúšťa pre krátku dobu imunity (pozn. red.: Nemecko, Holandsko, Belgicko zákaz). Museli by sme vlastne každé 3 - 4 mesiace vykonávať revakcinácii. Preto boli vyvinuté vysoko účinné mŕtve vakcíny, kde imunitný odozva je vyššia a na dlhšiu dobu 6 -12 mesiacov (Colinac, Pharmavac Colombo 2 apod)

Na čom závisí dĺžka vytvorené imunity si povieme podrobnejšie. Schopnosť vytvárať protilátky má každý zdravý a silný organizmus. Máme ale naše holuby skutočne silní a zdravé? Existujú skryté choroby, ktoré prebiehajú latentne a chovateľ je ani nezaregistruje. Vtedy je tvorba protilátok na nižšej úrovni a imunita je kratšie, alebo nevznikne vôbec. Je potrebné vedieť, že ani po správnej aplikácii vysoko účinnej vakcíny sa imunita u holuba nemusí vytvoriť. Keď holub prekonáva inú virózu, napr cirkovirózu apod pôsobí táto imunodepresivně a bráni tvorbe protilátok. Záťaž pre organizmus sú tiež parazitárne a invazívne ochorenia a môžu znížiť tvorbu protilátok. Potom sa môže stať, že po očkovaní, kedy predpokladáme ešte solídny imunitu, holub ochorie. Povieme si "hoci som vakcinoval, holub je chorý", Teraz už asi vieme prečo.

V neposlednom rade si za zníženie imunity holubov môže chovateľ sám vedením svojho závodného tímu po celý rok a hlavne v závodnej sezóne. Príčinou je pravidelné, krátkodobé (neodbornej) podávanie antibiotík a tiež prípravkov pôsobiacich ako doping. Dopingovým preparátom si krátkodobo upevníme pozíciu víťaza, nútime holuby aby vypotřebovaly všetky rezervy, až dôjde k zlomu a výkon ide dole. U antibiotík podávaných krátkodobo 1 - 2 dni, sa dostávame do situácie, kedy na bežné choroby tieto lieky nezaberajú. Výsledkom dlhodobej perspektívy je likvidácia vlastného chovu. To, že stále čoraz viac choroboplodných zárodkov je necitlivých na antibiotiká, by mohli dokumentovať veterinárne ústavy. Preto vás žiadam, premýšľajte, a zastavme sa. Ešte je čas.

Na posilnenie imunity organizmu je potrebné dbať pravidelným prísunom vitamínov, minerálnych látok a probiotík. Probiotiká a vitamíny skupiny B odporúčame podávať po každom proléčení antibiotikami.

Najúčinnejšie vakcíny sú proti jednej, maximálne dvoma chorobám. Neregistrované, často dovážané vakcíny proti 3 - 4 chorobám sa z odborného pohľadu nedajú dostatočne zjednotiť, takže na niektoré deklarované choroby sa nevyvinie dostatočná imunita. Úplne najlepšie sú monovalentná vakcíny, len na jednu chorobu a aplikovanej zdravým a silným jedincom. Dôležitý je aj odstup medzi jednotlivými vakcinácii. Odporúča sa minimálne 21 dní.

Pre celú prevenciu odporúčame pripraviť presný harmonogram jednotlivých úkonov. U chovných holubov je potrebné plánovať vakcinácii na obdobie 30 - 40 dní pred párovaním, aby holubička dala do vajíčka čo najvyššiu úroveň protilátok. U pretekárov je zase nutné vziať do úvahy, aby veľký počet úkonov tesne pred závodné sezónou príliš pretekármi nezaťažil.