Zde může být text o autorovi
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

>www.bigoo.ws

 

Salmonelóza

Salmonelóza ako črevná infekcia je medzi vtákmi pomerne rozšírená a jej liečba býva dlhodobá a značne zložitá. Pôvodcom je rod Salmonella u holubov najmä Salmonella typhi murium. Salmonelly sú aeróbne zárodky pomerne málo náročné na živiny. Vo vonkajšom prostredí sú značné odolné. Vo vlhkom prostredí sa udržia niekoľko mesiacov. Vo vode sa udržia niekoľko týždňov, v holubníkoch môžu dlho prežívať. Slnečným žiarením sa rýchlo inaktivujú.Zdrojom infekcie sú predovšetkým klinický zdravé zvieratá, ktoré salmonelovú infekciu prekonali (bacilonosiči ) a ich výkaly, ktorými kontaminujú svoje okolie. Zdrojom nákazy sú novo zakúpené holuby, infikované krmivo, voda, ale aj hlodavce, voľne žijúce vtáci a domáce zvieratá, najmä vodná hydina. Salmonely sa usídľujú predovšetkým v črevách. Do okolitého prostredia sa dostávajú trusom, vydáveným obsahom hrvoľa, slinami a sú schopné preniknúť i do nakladených vajíčok. V tráviacom aparáte sa salmonely rozmnožia a aktívne prenikajú črevnou sliznicou do miazgových uzlín, lymfou do krvného obehu a orgánov.
Ochorenie spôsobuje u holúbät vysokú mortalitu. Salmonely často infikujú už vajíčko, ak dôjde k nakazeniu po vyliahnutí dochádza k prepuknutiu ochorenia až po inkubačnej dobe po 10 – 14 dňoch. Choré jedince zvracajú, majú spenený žltozelený riadky trus, niekedy zo stopami krvi. Koncom tretieho týždňa dochádza k úhynu. Staršie holuby bývajú často skrytými šíriteľmi tejto choroby. Typické prejavy pri formách salmonelózy u holubov sú:
Črevná forma – po rozmnožení salmonel v črevách dochádza k silnému zápalu čriev a následným hnačkám, ktoré sú vodnaté a nazelenej farby. Holuby rýchle chudnú a majú zvýšenú potrebu príjmu tekutín.
Kĺbová forma – z čriev môžu salmonely preniknúť až do krvného obehu a takto sa dostanú kĺbov. Postihnutý kĺb je boľavý a zreteľne opuchnutý vplyvom zosilnenej tvorby kĺbových tekutín. Holub necháva voľne visieť krídlo alebo schováva opuchnutú končatinu a pri chôdzí zreteľné kríva. Chorý holub nelieta.
Organová forma - salmonely napadajú rôzne vnútorné orgány, typické príznaky pri tejto forme sa neobjavujú, holuby sú však malátnejšie a majú sťažený dych. U dospelých holubov prenikajú salmonely do pohlavných orgánov a u holubíc sa pozoruje porucha znášky, ktorá môže mať aj trvalý charakter.
Nervová forma – je spôsobená napadnutím orgánov centrálneho nervového systému. Prejavuje sa poruchami rovnováhy až ochrnutím a je už nevyliečiteľná.
Vo vyspelom holubárskom svete sa najviac osvedčila trojfázová liečba. 1. fáza spočíva v aplikácií injekčného antibiotiká (Oxtra, Tetravet, Baytril). Jej význam spočíva v zaktivizovaniu obraných mechanizmov holuba, ktorý vzhľadom ku zlému kondičného stavu už takmer neprijíma krmivo a vodu, takže podané liečivo per os už by nemalo patričný efekt. Holub sa dostane po injekčnom podaní antibiotiká z najhoršieho a nasleduje 2. fáza. Tá je založená na 5 – 7 dňovom podávaní vodorozpustných antibiotík v pitnej vode. Po tejto liečbe sa podávajú aspoň týždeň probiotiká ( Propul, Avibion, Lactiferm ), čím sa dosiahne rýchla obnova po liečbe zdecimovanej črevnej mikroflóry. Potrebné je i doplnenie vitamínov. 3. fáza je doliečovacia. Jej hlavný význam spočíva v likvidácii mladých salmonel, ktoré produkujú odolné staršie baktérie v ďalších dňoch po hlavnej liečbe. Táto fáza trvá štyri týždne a v každom týždni sa aplikuje po dobu dvoch dní antibiotický preparát v pitnej vode. Následné 2 – 3 týždne po liečbe je žiaduce opäť podávať probiotiká a vitamíny. Doliečovacia fáza býva často v chovoch napadnutými salmonelami podceňovaná, vzhľadom k odolnosti starších salmonel je však veľmi dôležitá. Pri výbere vhodného antibiotika ako aj celej liečby je nutná spolupráca s veterinárom.
Účinným prípravkom k prevencií pred a po prepuknutí ochorenia je vakcína ( Bakteriofág ).Táto vakcína sa využíva i pri doliečovaní, kde slúži k aktívnej tvorbe protilátok a proti zbytku populácií salmonel. Vakcína sa podáva vo vode počas 2-3 dní alebo jednorazovo do zobáka holuba. Najvhodnejšia doba na vakcináciu je december. V súčasnosti sa často a úspešne používa aj živá lyofilizovaná kultúra Salmonelly typhi murium ( Salgen ). Dospelé holuby sa vakcinujú touto vakcínou individuálne do zobáka pred chovnou a vystavovacou sezónou, holúbätá sa vakcinujú vo veku jedného týždňa s revakcináciou o týždeň.
Veľmi priaznivé výsledky sa dosahujú preventívnym podávaním probiotík, ktoré sa podávajú pulzne počas celého života na obnovenie a doplnenie probiotickej kultúry a látok vhodných k jej prežívaniu a množeniu v čreve . Ich pôsobenie spočíva v ovplyvnení mikroflóry tráviaceho traktu,