Zde může být text o autorovi
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

>www.bigoo.ws

 

Kokcidioza

Choroby parazitárneAko pokračovanie opisu základných chorôb poštových holubov sa budeme tentokrát venovať kokcidiím. Viem, že pre väčšinu chovateľov to budú veci notoricky známe, napriek tomu dúfam, že aspoň niektorým poskytnem základné informácie o týchto chorobách.Kokcidiózaje veľmi rozšírené črevné ochorenie holubov. Takmer všetci holuby sú nosičmi kokcídiami a vylučujú oocysty, vývojové štádium pôvodcu, vo výkaloch. U dospelých holubov nevyvoláva klinické príznaky choroby. Ide o chronické ochorenie, ktoré možno mnohokrát považovať skôr za stresový faktor, než za samotnú chorobu. Keďže však kokcidióza sprevádza ďalšie ochorenia, ako napr salmonelózu, trichomoniázu alebo paramyxovirózu, je nutné, aby bola v medziach možností liečená.

Pôvodcom tohto ochorenia sú jednobunkové organizmy (protozoa), ktoré cudzopasí v čreve. U holubov ide najčastejšie o Eimeria columbarum a Eimeria labbeana. Vnikajú do epiteliálnych buniek čreva, kde sa pomnožují a zároveň poškodzujú črevnú stenu, vzniká zápal čriev, spojený s hnačkou. Kokcídie sa vyvíjajú jednak v holuby (endogénny vývoj), jednak vo vonkajšom prostredí (Exogénny vývoj). Po príjme zrelých oocýst a rozpustenie ich obalu sa uvoľňujú infekčné štádium pôvodcu - sporozoity, ktoré prenikajú do epiteliálnych buniek tenkého čreva. Tam prebieha nepohlavné vývoj delením. Vznikajú trophozoity, ktoré sa ďalej vyvíjajú cez schizonty na merozoity. Merozoity potom tiež vnikajú do neporušených buniek tenkého čreva. Tým je nepohlavné vývoj ukončený. Ďalšie množenie pôvodca prebieha pohlavné cestou. Z merozoitov sa vyvíjajú v bunkách čreva dve rozdielne pohlavné formy - samčie mikrogamety a samičie makrogamety. Ich spojením pri oplodnení vzniká nepohyblivá oocýst, ktorá je vylučovaná výkalmi. Vo vonkajšom prostredí dozrievajú v oocystách znova sporozoity, čím získava oocysty schopnosť infikovať. Celý tento vývoj až po vylúčení novej generácie oocýst trvá za priaznivých podmienok 4-5 dní. Oocysty majú relatívne odolný obal, čím sú proti vonkajším vplyvom pomerne odolné.

K nakazenie holubov dochádza najčastejšie pri príjme potravy a vody znečistenej oocystami kokcídiami. Tieto si zachovávajú pri teplotách 0-38oC dlho životnosť. Najviac sa im darí vo vlhkom, tienistom prostredí.

Príznaky:

U starších holubov nepozorujeme klinické príznaky, sú však stálymi vylučovateli oocýst. Pri miernom zamorenie sa javí holuby ako zdravie, len trus býva občas vodnatejšia Vltava. Holub žije v určitej rovnováhe s pôvodcami, dochádza k tzv "Infekčné imunite". Preto nie je nutné ošetrovať zvieratá s nízkych stupňom invázie, pretože sa môže dočasne narušiť rovnováhu na úkor organizmu a znížiť na určitú dobu prirodzená infekčné imunita. Pri silnejšom zamorenie pozorujeme najmä u mladých holubov hnačka, ktorý býva hlienovitý, vodnatý, často s prímesou krvi v dôsledku porušenia sliznice tenkého čreva, silnú smäd, spôsobenú veľkou stratou tekutín z tela, holoubata chudnú, sú apatická, zaostávajú vo vzrastu. Stresové faktory, ako napríklad prevod z kŕmenia z hrvoľa na obilie, oslabujú prirodzenú imunitu mladých holubov a uľahčujú rýchle rozmnoženia kokcídiami. Následne hynú takto choré zvieratá buď na ďalšiu pridruženú infekciu alebo na úplnú vyčerpanosť. Pri včasnom ošetrení sú vyhliadky na uzdravenie priaznivé, pretože porušená črevná stena sa relatívne rýchlo obnovuje.

Diagnostika:

Podozrenie na kokcidiózu vyslovujeme vždy pri hnačkách, sprevádzanými vodnatým, hlienovitými výkaly s prímesou krvi. Pri pitve nachádzame najvýraznejšie zmeny na tenkých črevách vo forme tečkovitých hemorágie, krvavý katar s množstvom hlienu. Svalovina pŕs je bledá v dôsledku straty krvi. Podozrenie musí byť vždy potvrdené mikroskopickým vyšetrením trusu alebo obsahu čriev. Iba nález veľkého množstva oocýst vedie k narušeniu zdravia organizmu, tzn., Že len pri tak značnom náleze možno predpokladať, že ide skutočne o kokcidiózu a nie o inú, napr bakteriálnej infekcii. Tiež pri invázii črevnými parazitmi, infekcii E.coli a salmonelóz, sa môže objaviť hlienovitý, vodnatý hnačka s prímesou krvi. Vylúčenie týchto ochorení je možné len mikroskopickým vyšetrením trusu a nálezom oocýst.

Liečba:

Možno povedať, že takmer u všetkých holubov sú v truse nachádzané oocysty, bez by boli klinicky chorí. Až po masívnej invázii dochádza k vyššie opísaným príznakom ochorenia. Avšak pri stresových situáciách (chov, závody ....), Ktoré oslabujú obranyschopnosť holubov, môže dochádzať ku klinickému ochorenie už pri stredne silní invázii. Preto je liečba potrebná už pri menej silnej invázii. Tým sa tiež vyblokuje stresový faktor invázie kokcídiami a holub môže obranné sily nasadiť proti iným ochoreniam. Nález niekoľkých oocýst v truse holubov, neoprávňuje začiatok liečby. Terapia je dokonca v týchto prípadoch škodlivá, pretože sa tým zmení prirodzene navodený imunitný stav organizmu.

V súčasnej dobe je na trhu dostatočné portfólio liekov proti kokcidióze, či už na báze sulfonamidov (sulfamidín, Sulfacox T), sulfaclozinu (ESB3, Klozanit) alebo toltrazuril (Baycox).

Vyšší účinok liekov sa dosiahne pri súčasnom podávaní vitamínu K, ktorý zabraňuje krvácaniu. Na regeneráciu črevných klkov po prekonanom ochorení pomáha podávanie probiotík (AVIBION),

Prevencia:

je v boji proti kokcidióze najdôležitejšie. Opiera sa o známe zásady hygieny chovu. K silnej invázii kokcídiami dochádza vždy pri zanedbaní čistoty a hygieny holubníka. Ochranné opatrenia vychádzajú zo znalosti vývojového cyklu kokcídiami, ktoré musia prerobiť sporuláciu mimo telo holuba, aby boli schopné nakaziť. Preto základným opatrením je pravidelné odstraňovanie trusu každý deň, aby sme prerušili vývojový cyklus. Podlaha v holubníku sa musí udržiavať pokiaľ možno suchá, pretože tým aj trus rýchlo zaschne a kokcidiím tak chýba potrebná vlhkosť pre ich vývoj. Ideálnym riešením sú roštové podlahy.

Dôležité je dbať o čistotu krmítka a napájačiek, tie konštruovať tak, aby nedochádzalo k znečisteniu krmiva a vody. K zosilneniu odolnosti a tým k prevencii ochorenia rozhodujúcim spôsobom prispieva vyvážené, optimálne kŕmenie. K tomu patrí predovšetkým dostatočný prísun vitamínov, najmä vitamínov A, K3 a B-komplexu.

Preventívne veľmi dobre pôsobí okysľovania pitnej vody (Citrex, ACIDOMID). K dezinfekcii možno najlepšie použiť (vzhľadom k odolným obalom oocýst) vrelú vodu, 4% teplý lúh sodný, prípadne napáliť podlahy letlampou. Veľmi dobre pôsobí slnečné lúče, ktoré ničia oocysty kokcídiami. Prikúpenia holuby vždy karantenovat